Referencer

Referencer

Vi betjener kunder inden for mange brancher, og løser kundeopgaver over hele landet
Vi betjener et bredt udsnit af kunder inden for handel, håndværk, industri, ejendomsselskaber, fonde, liberale erhverv mv.

Som en særlig niche betjener vi mere end 700 kunder inden for sundhedssektoren – privathospitaler, læger, tandlæger, speciallæger, kiropraktorer og fysioterapeuter.


Tandlæger

Vores lange erfaring og målrettede specialisering inden for tandlægebranchen gør, at vi har udviklet særlige kompetencer og viden inden for denne branche.
Vi er én af tandlægebranchens foretrukne samarbejdspartnere og betjener et meget stort antal tandlæger og tandlægevirksomheder/fællesskaber over hele landet.

Vores rågivning er proaktiv. Vi udarbejder statistikker og branche specifikke nøgletal. Herved får du mulighed for at bedømme din kliniks muligheder og problemstillinger.


Øvrige brancher med særligt kendskab

  • Læger
  • Dyrlæger
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor