Invitation til gå-hjem-møde

Invitation til gå-hjem-møde

Alle arrangementer er med start kl. 17.00 og forventes at slutte kl. 22.00.
Advokatfirmaet Rödstenen, Danica Pension, Complianter og Aros statsautoriserede revisorer afholder en række gå-hjem-møder for dig som klinikejer. Vi vil på møderne være vært ved en sandwich og vil på aftenen gennemgå følgende emner:

Hvordan sikrer du dine nærmeste og din klinik i tilfælde af alvorlig sygdom eller død?
Advokatfirmaet Rödstenen vil på mødet gennemgå de væsentligste overvejelser, som du bør gøre dig i forhold til at sikre dine nærmeste og din klinik i tilfælde af alvorlig sygdom eller død.

k Du vil høre nærmere om arvereglerne, og hvordan du er stillet i tilfælde af dødsfald. Vi vil komme nærmere ind på, hvorfor du bør overveje at oprette et testamente, mulighederne for at gøre din arv til særeje for dine efterladte samt overvejelser omkring båndlæggelse af arv til mindreårige. Vi vil endvidere komme ind på, hvorfor det er vigtigt at oprette en fremtidsfuldmagt, der sikrer, at dine pårørende kan disponere på dine vegne, hvis du bliver alvorligt syg og ude af stand til selv at varetage dine interesser.

På mødet vil vi også komme ind på de særlige regler, der gælder for drift af tandlægeklinikker, hvis ejeren bliver alvorligt syg eller dør, og hvad du kan gøre for at sikre dig i denne situation.

Hvorfor er pensionsopsparing og tab af erhvervsevne vigtig for dig og din klinik?
Danica Pension gennemgår, hvordan du sikrer dig økonomisk som klinikejer, hvis du eller en ansat tandlæge bliver syg, hvad der kendetegner de forskellige ordninger og de samspilsudfordringer, der kan opstå, bliver også berørt.

Endvidere vil du høre om, hvordan pensionsmiljøet er et godt supplement til øvrige opsparingsmuligheder, således du som klinikejer sikrer, at du har penge nok til at leve det liv du vil, når ikke du længere skal lave tænder.

Hvordan efterlever din klinik reglerne uden det tager overhånd?
Over de sidste 10 år er omfanget af regler, en tandklinik skal efterleve, steget markant. Det er ikke kun implementeringen af GDPR, kemisk APV, personaleadministration, opdaterede krav til røntgenhåndtering, håndtering af medicin, VAT-ansvaret med mere, der har ændret sig. Men også hvordan man navigerer som klinik på disse områder. Hvordan sikrer man, at der ikke er vigtige områder der overses, mens andre overimplementeres?

Vi kommer i dette indlæg ind på, hvilke konkrete punkter Styrelsen fra Patientsikkerhed oftest slår ned på, når de besøger klinikkerne, og dermed på hvilke områder det vil være et godt at fokusere sin tid.

Der vil også være en introduktion af Complianters nye IT-system, som er udviklet specifikt til tandklinikker.

Hvordan kommer din klinik igennem en periode med historisk høj inflation?
Med en inflation på over 10% er det vigtigt, at du som klinikejer ved, hvordan du navigerer og kommer så skånsomt som mulig igennem de prisstigninger, der allerede er slået igennem.

Aros statsautoriserede revisorer gennemgår, hvad inflationen betyder for klinikkernes økonomi og ikke mindst, hvilke tiltag du som klinikejer bør overveje.

Desuden gennemgås kontrolstatistikken som et vigtigt styringsredskab for at optimere klinikkens behandlingsniveau.

Tid og sted:

Afholdt: Aalborg – 10. januar 2023
Afholdt: Holstebro – 11. januar 2023
Afholdt: Kolding – 7. marts 2023
Afholdt: Odense – 8. marts 2023
Aflyst: Holbæk – 14. marts 2023
Afholdt: Næstved – 15. marts 2023
Afholdt: Aarhus – 22. marts 2023
Afholdt: Hillerød – 18. april 2023
Afholdt: København – 19. april 2023

Ekstra arrangementer:
Afholdt: Aalborg – 16. maj 2023
Afholdt: København – 22. maj 2023

Tilmelding:

Det er gratis at deltage ved arrangementet.

Da deltagerantallet til hvert arrangement er begrænset, er der et ”no show fee” på DKK 1.000,- såfremt man udebliver uden varsel. Deltagelse er derfor også efter ”først til mølle-princippet” – din tilmelding er først registreret, når du har modtaget bekræftelse herpå.

Vi glæder os til at se dig til en spændende aften – vel mødt.