Invitation til gå-hjem-møde

Invitation til gå-hjem-møde

Alle arrangementer er med start kl. 17.00 og forventes at slutte kl. 22.00.
Advokatfirmaet Rödstenen, Aros statsautoriserede revisorer, Complianter, Danica Pension og Sparekassen Kronjylland afholder en række gå-hjem-møder for dig som klinikejer. Vi vil på møderne være vært ved en sandwich og vil på aftenen gennemgå følgende emner:

Advokatfirmaet Rödstenen

Den intelligente afskedigelse
Advokatfirmaet Rödstenen vil gennemgå de væsent- ligste regler for opsigelse af medarbejdere samt de overvejelser, du som klinikejer bør gøre dig, når du står over for afskedigelse af en medarbejder. 8

Skal en opsigelse eksempelvis altid være saglig, og er det nogle gange bedre at prioritere trivslen på klinikken højere end risikoen for at betale ekstra omkostninger ved en afskedigelse?

Aros Revision

Driftsoptimering med fokus på klinikkens omsætning
Aros statsautoriserede revisorer vil gennemgå tand-lægestatistikken, der måler temperaturen på klinikkernes indtjening i 2022 og vil præsentere de fokuspunkter, tandlægeklinikkerne med fordel bør iagttage, med fokus på klinikkens omsætning. Herunder vil kontrolstatistikken blive gennemgået som brugbart værktøj til analyse af klinikkens ydelsesforbrug.

Complianter

Digitalisere din daglige klinikdrift – og få samtidig overblik over junglen af regler, der skal følges
Mange klinikker er i fuld gang med at digitalisere den daglige drift. Dermed sikres, at tiden bruges optimalt, at opgaver kan overdrages ved personaleudskiftning og samtidig frigøres mere tid til patientbehandling. Omfanget af regler er steget markant de sidste 10 år – med områder som GDPR, kemisk APV, VAT-ansvar, personaletrivsel og -administration samt røntgen- og medicinhåndtering i fokus. Hør om erfaringer fra STPS tilsyn i 2023 og se en introduktion af Complianters IT-system, som er udviklet specifikt til tandklinikker.

Danica Pension

Pensionsaftale til klinikejer og ansatte tandlæger
Hvilke muligheder har klinikejeren for at dække sin egen og klinikkens økonomi ved sygdom og tilskadekomst? De ansatte tandlæger kan tilbydes samme pensionsaftale, således de oplever en tryg ansættelse, selvom de skulle blive syge og uarbejdsdygtige. Samtidig vil Danica Pension fortælle omde skattemæssige fordele der er ved at indbetale til en pensionsopsparing vs. opsparing i selskab, virksomhedsskatteordning eller privat investering.

Sparekassen Kronjylland

Økonomisk tryghed i en tid med store renteændringer
De seneste par år har vi oplevet store rentestigninger. Sparekassen Kronjylland ser på, hvordan ændringerne påvirker din økonomi. Hvilke konsekvenser følger med rentestigningerne, og hvilke muligheder kan det give dig?

Hvor ønsker du at tilmelde dig?

Alle arrangementer er med start kl. 17.00
og forventes at slutte kl. 22.00.Tid og sted:


Tilmelding:

Det er gratis at deltage ved arrangementet.

Da deltagerantallet til hvert arrangement er begrænset, er der et ”no show fee” på DKK 1.000,- såfremt man udebliver uden varsel. Deltagelse er derfor også efter ”først til mølle-princippet” – din tilmelding er først registreret, når du har modtaget bekræftelse herpå.

Vi glæder os til at se dig til en spændende aften – vel mødt.